Bleking

Bleking av tenner er blitt populært de siste årene. Hvordan resultatet er etter bleking er vanskelig å forutsi, da dette er individuelt og avhengig av tennenes opprinnelige farge.

Når man skal bleke tennene vil man ta et avtrykk av kjeven, og lage en tynn skinne tilpasset dine tenner. Blekeskinnen fylles med blekemiddel og skal sitte på i en viss tid (dette er litt varierende ut fra hvilket produkt som brukes), ofte 3-4 timer i strekk over en 7 til 14 dagers periode. Du vil få informasjon om hvordan du skal gå frem når du får utlevert blekematerialet. Det er viktig å unngå røyking, rødvin, kaffe, te og mat som farger tennene, fordi dette vil gi en dårligere effekt av blekingen.

En bivirkning av bleking kan være følsomme tenner, ising. Fluor kan forebygge isingen, og vi anbefaler derfor å skylle med dette under behandlingsukene.

Vi bruker stort sett kun hjemmebleking på vårt kontor. Dette pga anbefalinger fra kurs vi har vært på. Det sies at bleke resultatet blir det samme uansett om man bruker kontorbleking (bleking på 1 time), bleking ved hjelp av lampe og hjemme bleking. Men at resultatet holder seg lengre ved hjemmebleking. Det er også mer sjelden med følsomme tenner etter hjemmebleking.