Fyllingsterapi

Når du har fått hull (karies) i en tann, må dette fjernes og tettes igjen med et kunstig materiale. Da legges det tannfargede fyllinger (kompositter/ plastfyllinger).

Vi kan også lage porselen eller gullinnlegg. Dette må gjøres over 2 seanser. Første gang slipes tannen, og det tas avstøpning/ avtrykk. Innlegget blir så fremstilt av teknikker. Gullet/ porselenet sementeres på plass ved neste besøk. Dette er dyrere enn vanlige tannfargede fyllinger.

Fra 01.01.08 har Milljøverndepartementet endret produktforskriften og fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølv. Dette gjør at tannleger ikke lengre kan benytte seg av amalgamfyllinger. Unntaket fra regelen er ved behandling i narkose og for pasienter som er allergiske mot ingredienser i andre fyllingsmaterialer.